Η ΕΝΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ έμπρακτα υποστηρίζει τα δικαιώματά σας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ενταχθείτε στην
Ένωση Καταναλωτών
Περιφέρειας Κρήτης

Η Προσφορά μας προς τον Καταναλωτή και τα Δικαιώματά του

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν την ύπαρξη τους; Με Ποιούς τρόπους να τα διεκδικούν, Πώς, Πότε και σε Ποιόν να απευθύνονται;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πώς γίνεται μία Καταγγελία ενός Καταναλωτή; Σε ποιόν απευθύνεται; Ποιά είναι η διαδικασία; Τί όφελος έχετε;

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η βοήθειά σας είναι σημαντική για να μπορούμε να συνεχίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο πλευρό σας. Μαζί μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αδικία και να στηρίξουμε τα δικαιώματά σας.