ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σχετικά με εμάς

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ενημερώστε μας
για κάθε σας πρόβλημα

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει στο πανελλαδικό δίκτυο παροχής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές ως πιστοποιημένος φορέας από την αρμόδια επιτροπή της  Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

ΟΡΑΜΑ & ΑΡΧΕΣ

Η Ένωση Καταναλωτών (ΕΝΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης έχει ιδρυθεί από το 1991 και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Πανευρωπαϊκά προγράμματα Προστασίας Καταναλωτών και σε 32 Εθνικά προγράμματα. Στην διάρκεια αυτών των 20 χρόνων συνεχούς παρουσίας της στην Κρήτη ενημερώνει με δημοσιεύσεις, δελτία τύπου, ημερίδες και ανακοινώσεις τους πολίτες της Κρήτης, αρθρογραφεί σε μέσα Πανελλήνιας εμβέλειας.

Δράση

Μέλη του ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτηςτης έχουν συμμετάσχει ως εισηγητές σε 7 διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και σε 24 αντίστοιχα Ελληνικά. Είναι εκλεγμένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (1994), μέλος της πρώην Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΝΟΚΕ) Ηρακλείου από θεσπίσεως της έως πρόσφατα και μόνιμο μέλος των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης.

Στόχοι

Το ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης στοχεύει στην οργανωτική αναβάθμιση και ισχυροποίηση του καταναλωτικού κινήματος, με προτεραιότητα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών στην Περιφέρεια Κρήτης. Οργάνωσε τα νέα γραφεία υποδοχής και εξωδικαστικής διεκπεραίωσης των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς πλήττει 3 στις 10 οικογένειες. Καλούμε όλους τους καταναλωτές σε συσπείρωση και οργάνωση ώστε να πετύχουμε το καλλίτερο δυνατό μέσα σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης απαρτίζεται από:

Πρόεδρος:
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αντιπρόεδρος:
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γενική Γραμματέας
:
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
Ταμίας:
ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μέλος:
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Δημόσιοι Φορείς
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΦΕΤ
Ενώσεις Καταναλωτών
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
NEO IN.KA.

ΕποπτεΥουσα Αρχή

Το ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών βάσει του Νόμου 2251/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, «για την προστασία του καταναλωτή».

Είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, τελευταία ενημέρωση 20.07.2022, δείτε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχει καταρτήσει η εποπτεύουσα αρχή “Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ

Το Σωματείο «Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης» με έδρα το Ηράκλειο, με τα στοιχεία:

Θα φέρει την επωνυμία:

Ενταχθείτε στο
ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης

Η Προσφορά μας προς τον Καταναλωτή και τα Δικαιώματά του

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν την ύπαρξη τους; Με Ποιούς τρόπους να τα διεκδικούν, Πώς, Πότε και σε Ποιόν να απευθύνονται;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πώς γίνεται μία Καταγγελία ενός Καταναλωτή; Σε ποιόν απευθύνεται; Ποιά είναι η διαδικασία; Τί όφελος έχετε;