ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Σχετικά με εμάς

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ενημερώστε μας
για κάθε σας πρόβλημα

ΕποπτεΥουσα Αρχή

Το ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών βάσει του Νόμου 2251/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, «για την προστασία του καταναλωτή».

Είναι εγγεγραμένο στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, τελευταία ενημέρωση 20.07.2022, δείτε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχει καταρτήσει η εποπτεύουσα αρχή “Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ενταχθείτε στο
ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης

Η Προσφορά μας προς τον Καταναλωτή και τα Δικαιώματά του

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν την ύπαρξη τους; Με Ποιούς τρόπους να τα διεκδικούν, Πώς, Πότε και σε Ποιόν να απευθύνονται;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πώς γίνεται μία Καταγγελία ενός Καταναλωτή; Σε ποιόν απευθύνεται; Ποιά είναι η διαδικασία; Τί όφελος έχετε;