ΟΡΑΜΑ & ΑΡΧΕΣ

Σχετικά με εμάς

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ενημερώστε μας
για κάθε σας πρόβλημα

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει στο πανελλαδικό δίκτυο παροχής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές ως πιστοποιημένος φορέας από την αρμόδια επιτροπή της  Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με το Νόμο 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

ΟΡΑΜΑ & ΑΡΧΕΣ

Η Ένωση Καταναλωτών (ΕΝΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης έχει ιδρυθεί από το 1991 και δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης. Μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Πανευρωπαϊκά προγράμματα Προστασίας Καταναλωτών και σε 32 Εθνικά προγράμματα. Στην διάρκεια αυτών των 20 χρόνων συνεχούς παρουσίας της στην Κρήτη ενημερώνει με δημοσιεύσεις, δελτία τύπου, ημερίδες και ανακοινώσεις τους πολίτες της Κρήτης, αρθρογραφεί σε μέσα Πανελλήνιας εμβέλειας.

Δράση

Μέλη του ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτηςτης έχουν συμμετάσχει ως εισηγητές σε 7 διεθνή συνέδρια του εξωτερικού και σε 24 αντίστοιχα Ελληνικά. Είναι εκλεγμένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (1994), μέλος της πρώην Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΝΟΚΕ) Ηρακλείου από θεσπίσεως της έως πρόσφατα και μόνιμο μέλος των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης.

Στόχοι

Το ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης στοχεύει στην οργανωτική αναβάθμιση και ισχυροποίηση του καταναλωτικού κινήματος, με προτεραιότητα πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών στην Περιφέρεια Κρήτης. Οργάνωσε τα νέα γραφεία υποδοχής και εξωδικαστικής διεκπεραίωσης των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς πλήττει 3 στις 10 οικογένειες. Καλούμε όλους τους καταναλωτές σε συσπείρωση και οργάνωση ώστε να πετύχουμε το καλλίτερο δυνατό μέσα σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Ενταχθείτε στο
ΕΝΚΑ Περιφέρειας Κρήτης

Η Προσφορά μας προς τον Καταναλωτή και τα Δικαιώματά του

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν την ύπαρξη τους; Με Ποιούς τρόπους να τα διεκδικούν, Πώς, Πότε και σε Ποιόν να απευθύνονται;

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πώς γίνεται μία Καταγγελία ενός Καταναλωτή; Σε ποιόν απευθύνεται; Ποιά είναι η διαδικασία; Τί όφελος έχετε;