Η ΕΝ.ΚA. Κρήτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς τις ελληνικές Αρχές

Και όμως είχαμε προβλέψει το κίνδυνο λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας – Κρήτης το 2011 αντιλαμβανόμενη τους κινδύνους που διέτρεχαν ασθενείς με αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ είχε έγκαιρα κινηθεί και επ’ απειλή σκοπούμενης βλάβης και απώλεια ζωής είχε εξασφαλίσει σχετική ρύθμιση από την επιχείρηση. Δυστυχώς το ελληνικό γκουβέρνο για μια ακόμη φορά εκδήλωσε την απάνθρωπη ολιγωρία του με τραγική συνέπεια τον θάνατο της συνανθρώπου μας στα Χανιά. Πιστεύουμε ότι ο εισαγγελέας θα πρέπει να έχει πλέον τον λόγο. Παράλληλα όμως θα πρέπει η κυβέρνηση πάραυτα να θεσπίσει την απόλυτη απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης σε όλους τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών καθώς και σε όλους τους πάσχοντες που χρησιμοποιούν ηλεκτροδοτούμενες συσκευές η συντηρούν φάρμακα σε ψυγείο. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι απλή για τους πολίτες. Επιπλέον θα πρέπει να απαγορευτεί κάθε ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης εφόσον το αρμόδιο συνεργείο διαπιστώσει εντός της οικίας ότι υπάρχει ασθενής των παραπάνω κατηγοριών. Φτάνει πια η απρόσωπη απανθρωπιά των υπηρεσιών. Παρακάτω επισυνάπτουμε το συναφές, προφητικό δελτίο τύπου με ημερομηνία έκδοσης 13/12/2011 με το οποίο επιχειρήσαμε να αποτρέψουμε τραγικές συνέπειες όπως η χθεσινή…

Τρίτη, 13 Δεκέμβριος 2011

Απετράπη η διακοπή ρεύματος σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη

Η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας – Κρήτης, για όσα από τα μέλη της, χρήζουν μηχανικής υποστήριξης από ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές (αναπνευστήρες, συμπυκνωτές οξυγόνου, ηλεκτρικά κρεβάτια / στρώματα, νεφελοποιητές φαρμάκων, ηλεκτρικά αμαξίδια κ.α.) συνδράμει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την αποτροπή της διακοπής ηλεκτροδότησης εφόσον αδυνατούν να εξοφλήσουν προς τη ΔΕΗ το Έκτακτο Ειδικό Τέλος (χαράτσι).

Συγκεκριμένα, με κατεπείγον έγγραφο η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας – Κρήτης επισήμανε στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κεντρική Δ/νση Εμπορίας της ΔΕΗ, τις σοβαρότατες συνέπειες στη ζωή των ασθενών, που υποστηρίζονται από ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, φέροντας τους ενώπιον των ευθυνών τους, για τυχόν διακοπή του ρεύματος λόγω οικονομικής αδυναμίας καταβολής του έκτακτου ειδικού τέλους που περιλαμβάνεται στους τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Εσπευσμένα η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ εξέδωσε και διαβίβασε προς την Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας – Κρήτης την ακόλουθη απάντηση / απόφαση:

Τα άτομα τα οποία χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, εάν δεν το έχουν δηλώσει ήδη στη ΔΕΗ, τότε πρέπει να το δηλώσουν προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ανάγκη της μηχανικής υποστήριξης, ώστε η ΔΕΗ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσουν τη δυνατότητα αποτροπής της διακοπής ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους λόγω μη εξόφλησης του ΕΕΤΗΔΕ

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Δ/νση Πωλήσεων / Τομέας Δικτύου Πωλήσεων

Κατόπιν τούτου η Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας – Κρήτης, ενημερώνει τα μέλη της και τους πολίτες που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία και αδυνατούν να καταβάλουν το «Έκτακτο Ειδικό Τέλος» που περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο της ΔΕΗ να επικοινωνήσουν με την ΕΝ.Κ.Α. – Κρήτης ή να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να ενημερωθούν για να υποβάλουν το συντομότερο Αίτημα με τα σχετικά δικαιολογητικά προς τη ΔΕΗ και το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης των κατοικιών τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1)    Ιατρική Γνωμάτευση / Πιστοποιητικό για χρήση ηλεκτρικής ιατρικής συσκευής θεωρημένο από Δημόσιο Νοσοκομείο.

2)    Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

3)    Φωτοτυπία του Λογαριασμού της ΔΕΗ που φαίνεται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος

4)    Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού της Εφορίας του 2011 ή του Ε1 του 2011.

5)    Εξουσιοδότηση προς την Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας – Κρήτης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. (δίνεται από την ΕΝ.Κ.Α. – Κρήτης)

6)    Οτιδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο κρίνει ο καταναλωτής αναγκαίο προς υποβολή.

Οι εξουσιοδοτήσεις με το σχετικό Αίτημα περί μη διακοπής της ηλεκτροδότησης, θα παρέχονται στα μέλη της ΕΝ.Κ.Α. – Κρήτης που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών, θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται από την Ένωσή μας στις συναρμόδιες υπηρεσίες.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ & ΕΣΕΙΣ;

Όταν χρειάζεστε στήριξη και διασφάλιση των δικαιωμάτων σας το ΕΝΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι εδώ να σας δώσει τη λύση που έχετε ανάγκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΟΛΗ Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ