Θετική απόφαση σε άνεργη δανειολήπτρια με προβλήματα υγείας

Μητέρα, διαζευγμένη από το σύζυγο της, ηλικίας 63 ετών, που δεν έχει καθόλου εισοδήματα και χωρίς προοπτική ανεύρεσης εργασίας, λόγω της ηλικίας, του προβλήματος υγείας και της γενικευμένης ανεργίας, κατέφυγε στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.3869/2010, μέσω της Ένωσης Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο τελευταίων ετών προκύπτει, ότι το φορολογικό έτος 2014 η αιτούσα δεν είχε καθόλου εισοδήματα, ενώ το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα έτους 2013) το ετήσιο εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο ποσό 56,26 ευρώ.

Παλαιότερα και μέχρι το 2006 εργαζόταν σε επιχείρηση καφετέρια – μπαρ που διατηρούσε ο σύζυγος της. Δεν ελάμβανε μισθό, αλλά συμμετείχε στη δημιουργία του οικογενειακού εισοδήματος με την  προσφορά της εργασίας της. Η αιτούσα  συντηρείται από τα παιδιά της, τα οποία συνεισφέρουν το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως, τα οποία η αιτούσα δαπανά για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΣΑΣ

Η αιτούσα είναι κύρια των παρακάτω περιουσιακών στοιχείων:

1)      Μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας ΙΣΟΓΕΙΟΥ εμβαδού 73,09 τ.μ. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 54.225,58 ευρώ.

2)      Μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας μεσοπατώματος με εμβαδό 25,02 τ.μ.

3)      Μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 58,57, της οποίας είναι συγκύρια η αιτούσα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου.

4)      Ενός αγροτεμαχίου  με έκταση 4.000 τ.μ. και 84 ελαιόδεντρα.

5)      Ενός αγροτεμαχίου με έκταση 3.500 τ.μ., με καλλιέργεια διαφόρων οπωροκηπευτικών ειδών.

ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ!

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν  πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση τους.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 165.373,91 ευρώ.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ :

συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στην ρύθμιση του νόμου 3869/2010. Δεν αποδείχθηκε δολιότητα της αιτούσας κατά τον χρόνο σύναψης των επίδικων δανειακών συμβάσεων αφού δεν απέκρυψε από τους πιστωτές της το μηνιαίο εισόδημα της και τα λοιπά περιουσιακά της στοιχεία και κατά συνέπεια η σχετική ένσταση της τρίτης των καθών πρέπει να απορριφθεί σαν ουσιαστικά αβάσιμη. Περαιτέρω η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιστωτές από τα εισοδήματα της επί μία τριετία , από τις οποίες οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρ. 8 παρ. 2 ν.3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή της πρέπει να ορισθεί στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της ανάλογα με το ύψος των δανειακών της συμβάσεων.

Η διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ήτοι το ποσό των 43.380,46 ευρώ (54.225,58 ευρώ × 80%).

Επέβαλε στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της το ποσό των 43.344,00 ευρώ για 12 έτη ήτοι το ποσό των 301 ευρώ το μήνα, επί 144 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής.

ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ 165.373,91 ΕΥΡΩ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 43.344,00 ΕΥΡΩ ΣΕ 12 ΕΤΗ!

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΥ : 122.029,91 ΕΥΡΩ !

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ & ΕΣΕΙΣ;

Όταν χρειάζεστε στήριξη και διασφάλιση των δικαιωμάτων σας το ΕΝΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι εδώ να σας δώσει τη λύση που έχετε ανάγκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΟΛΗ Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ