Προστασία πρώτης κατοικίας

Η προστασία της κύριας κατοικίας θα επιτυγχάνεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί 2 Μαίου 2019. Η κύρια κατοικία θα προστατεύεται εφόσον η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ και οι οφειλές του δανειολήπτη δεν ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ανά τράπεζα ή τα 130.000 ευρώ, αν πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο. Στο νέο πλαίσιο νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα αν έχουν εμπορική ιδιότητα, κάτι που δεν ίσχυε στο Νόμο 3869/2010 . Επίσης στην αποπληρωμή του δανείου θα συμμετέχει το Δημόσιο αποπληρώνοντας μέρος της μηνιαίας δόσης του δανειολήπτη ανάλογα με τα εισοδήματά του.

Η Ένωση Καταναλωτών εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό των δανειοληπτών για να παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με το νέο νόμο και να συνδράμει με κάθε τρόπο στην επίλυση κάθε θέματος που ανακύπτει αναφορικά με την προστασία της κύριας κατοικίας είτε μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810240450, 6955174241

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ & ΕΣΕΙΣ;

Όταν χρειάζεστε στήριξη και διασφάλιση των δικαιωμάτων σας το ΕΝΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι εδώ να σας δώσει τη λύση που έχετε ανάγκη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΟΛΗ Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ